​  ​

Herkes İçin Psikolojik Destek

Hakkımızda

Psikolojik desteğin toplumla olan bağını güçlendirmeyi ve psikolojik danışma alan mezunlarının yetkinliklerini desteklemeyi amaçlayan Herkes için Psikolojik Destek ekibi, Mayıs 2019’da Zümrüt Çalışkan önderliğinde Oktay Ayaz’ın desteğiyle psikolojik danışman/psikolog ve adayları tarafından kurulmuş gönüllü bir yapılanmadır.

Değerlerimiz

Sosyal Sorumluluk

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Topluma Duyarlılık

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Etik Kurallara Bağlılık

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Üretkenlik

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Yenilikçilik

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

İleri Görüşlülük

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Samimiyet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Sosyal Girişimcilik

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ekip Ruhu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Misyon

Toplumda psikolojik danışma hizmetine ulaşmakta zorluk yaşayan bireylere, bu hizmeti ulaştırırken aynı zamanda yeni mezun meslektaşlarımızın psikolojik danışma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Vizyon

Kurmak istediğimiz gelecekte toplumdaki her birey, psikolojik desteğe erişim sağlayabilecektir. Psikolojik danışma alanında çalışan psikolog ve psikolojik danışmanların mesleki yeterliliklerini kazanmaları ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmeleri desteklenecektir. Psikolojik danışman/psikolog, süpervizör ve toplumun bir araya geldiği bir platform kurularak sağlıklı birey-sağlıklı toplum anlayışı hayata geçirilecektir.

Toplum İçin Hedeflerimiz

• Toplum, psikolojik danışman/psikolog ve süpervizörleri bir araya getirecek bir platform kurmak.

• Toplumun psikolojik desteğe ulaşmaya çalışırken karşılaşabildiği ön yargılar, bilgi eksikliği, maddi zorluklar vb. problemlere çözüm bulmak.

• Bireylerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu alanları fark etmesi ve harekete geçmesini sağlamak.

• Toplumu psikoloji ve psikolojik destek konularında bilinçlendirmek.

• Toplumun her kesimine psikolojik destek hizmetini ulaştırmak.

• Bireylerin yaşam doyumlarını arttırarak toplumsal kalkınmaya katkılarını desteklemek.

• Toplumun psikolojik sağlığını desteklemek.

Alan İçin Hedeflerimiz

• Psikolojik danışman/psikolog ve adaylarının alandaki çalışmalara destek vermelerini sağlamak için yönlendirici ve bilgilendirici olmak.

• Psikolojik danışma sürecinin danışan ve danışman açısından daha sağlıklı ilerleyebilmesi için süpervizör eşliğinde yürütülmesini sağlamak.

• Psikoloji ve psikolojik danışman bölümünden yeni mezun meslektaşlarımızın gerekli danışmanlık becerilerini kazanabilmeleri ve geliştirebilmeleri adına proje kapsamında süpervizör eşliğinde danışmanlık yapmalarını sağlamak.

• Toplumla üniversiteler arasında bir platform oluşturarak bu platform aracılığıyla psikolojik danışman ve psikolog mezunlarının deneyim kazanmalarına katkı sağlamak.